Προφίλ - Πληροφορίες

 

 

Όνομα: Νικόλαος

Επώνυμο: Σαχπενδέρης

Πατρώνυμο: Θεόδωρος

Ημερομηνία Γέννησης: 23/06/1991

Πόλη Διαμονής: Θεσσαλονίκη

 

  • Απόφοιτος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

  • Απόφοιτος Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική 
    Κατεύθυνση: Υπολογιστικές Μέθοδοι και Εφαρμογές.

  • Υποψήφιος Διδάκτωρ Εφαρμοσμένης Πληροφορικής.
    Πεδίο Έρευνας: Data Mining for Time-evolving Social Graphs