Βιογραφικό - Δεξιότητες

Πτυχιούχος Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

 

ΠΜΣ στην ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ.
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 1. Βελτιστοποίηση

 2. Κρυπτογραφία

 3. Προηγμένη Τεχνητή Νοημοσύνη

 4. Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι

 5. Εξόρυξη Γνώσης από Δεδομένα

 6. Μοντελοποίηση και Λήψη Αποφάσεων

 7. Αλγοριθμική Θεωρία Παιγνίων

 8. Θέματα Τεχνολογίας Βάσεων 

   

   

  Διπλωματική Εργασία

  Τίτλος: Υλοποίηση  αλγορίθμων data reduction και editing στο WEKA

  Περιεχόμενο: Επέκταση του ανοιχτού λογισμικού WEKA
  (http://sourceforge.net/projects/weka/).

  Το WEKA είναι ένα δημοφιλές λογισμικό για data mining που ξεκίνησε από το University of Waikato, New Zealand (
  http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/). Είναι υλοποιημένο σε java και έχει GNU General Public License. Προτείνεται η υλοποίηση και προσθήκη νέων αλγορίθμων προ-επεξεργασίας δεδομένων τύπου απομείωσης των δεδομένων (data instance reduction) και απομάκρυνσης του θορύβου (editing or noise removal). Οι νέοι αλγόριθμοι δεν υπάρχουν υλοποιημένοι σε κανένα άλλο λογισμικό data mining (εμπορικό ή ΕΛ/ΛΑΚ) και έχουν προταθεί στη διδακτορική διατριβή του Στέφανου Ουγιάρογλου  (http://phdtheses.ekt.gr/eadd/handle/10442/34608?locale=en και
  https://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/16240) καθώς και σε σχετικές δημοσιεύσεις σε περιοδικά και συνέδρια.

   

   

   

  Διδακτορική Διατριβή (Εκκίνηση: 2017)

  Επιβλέπουσα Καθηγήτρια:  Κολωνιάρη Γεωργία                                      

   

  Πεδίο Έρευνας:  Εξόρυξη γνώσης σε κοινωνικούς γράφους που εξελίσσονται με το χρόνο (Data mining for time evolving social graphs)                                      

   

  Ενδεικτικός Τίτλος:   Clustering for time evolving social graphs                            

   

  Λέξεις Κλειδιά:

  α) Web Mining – Social Networks - Clustering

  β)  Time-evolving Graphs –Dense Pattern Mining - Outlier Detection – Streaming Networks

   

   

  Projects

  • Κατασκευή και διαχείριση δυναμικής ιστοσελίδας (terpsilaryggio.gr) για την οικογενειακή επιχείρηση.

  • Συμμετοχή στο Θερινό Σχολείο Ανάπτυξης Κώδικα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στα πλαίσια των Μονάδων Αριστείας Ανοικτού Λογισμικού (ΜΑ/ΕΛΛΑΚ).
   Υλοποίηση του έργου "
   Επεκτάσεις για το Weka"
   Η εργασία ήταν ανάμεσα στις βραβευθείσες με χρηματικό έπαθλο.

   

   

  Ξένες Γλώσσες:

   Αγγλικά , Eπίπεδο Lower:

  • Certificate of Competency in English,

  • University of Michigan 2006

   Γερμανικά , Επίπεδο Β1

   • Goethe-Zertifikat Deutsch 2007

    

   Γλώσσες Προγραμματισμού:

   C , Java , Visual Basic, Python

    

    

   Τομείς ενδιαφέροντος:

   • Data Mining
   • Social Networks
   • DataBases
   • Web Design