ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ (27/05/2009)

 

 1. σελ. 22, πρώτο bullet: ‘…το  κύκλωμα κλείνει.    ‘…το  κύκλωμα ανοίγει.
 2. σελ. 48, στίχος 2 από κάτω:  “…πελάτη, (ενεργοποιημένη)’’ → διαγράψτε το κόμμα.
 3. σελ. 49, στίχος 6 από επάνω: “…find.gr’.Ας δούμε...    find.gr’. Ας δούμε...” (λείπει κενό μετά την τελεία)
 4. σελ. 59, στίχος 2 από επάνω: ...με το ΗΤΤΠ, το...    με το HTTP, το...
 5. σελ. 59, στίχος 3 από κάτω: “…PASVέτσι δημιουργείται το κανάλι ελέγχου (θύρα z στον...    PASV, ώστε να δημιουργηθεί το κανάλι ελέγχου (θύρα x στον...
 6. σελ. 67, στίχος 18 από επάνω: “…ή ‘RECORD’, και...    ή ‘RECORD’), και...
 7. σελ. 73, στίχος 1 από επάνω: “…περισσότερα report block…” → “…περισσότερα Report Block…”
 8. σελ. 75, στίχος 2 από κάτω: “…Το επιλέγουμε ένα...” → “Το επιλέγουμε με ένα...
 9. σελ. 85, στίχος 13 από επάνω: CWR: Congestion Window Reduced.” → συμπλήρωση στην συνέχεια: “Υποδηλώνει ότι έχει παραληφθεί segment με την σημαία ECE ενεργοποιημένη (RFC 3168).
 10. σελ. 86, στίχος 6 από επάνω: “…με τιμή στο αντίστοιχο πεδίο y+1.” → ““…με τιμή y+1 στο αντίστοιχο πεδίο.”
 11. σελ. 87, στίχος 8 από επάνω: ...μείον την τιμή του MTU.” → “...μείον από την τιμή του MTU.”
 12. σελ. 95, στίχος 1 από επάνω: ...νέα παράμετρο, ... → “...νέα παράμετρος, ...
 13. σελ. 95, στίχος 8 από επάνω: ...από το ελάχιστο του cwnd...” → “...από το ελάχιστο μεταξύ του cwnd...
 14. σελ. 97, στίχος 15 από κάτω: ...τμήμα, τότε έχουμε cwnd = ssthreshold, και παραμένουμε...” → “...τμήμα, παραμένουμε...
 15. σελ. 97, στίχος 16 από κάτω: ...cwnd = ssthreshold + 3 MSS.” → οι μεταβλητές cwnd και ssthreshold με Courier.
 16. σελ. 99: ...από την σχέση:” → “…από την σχέση (RFC 2188):”.
  Επίσης η σχέση:  
  RTT = α*RTT + (1 α)*Μ” → “RTT = (1 – α)*RTT + α*Μ”.
  Επίσης η φράση:
  “…με τιμή 7/8” → “...με τιμή 1/8”, και οι παλαιότερες εκτιμήσεις του RTT…” → “όμως οι πιο πρόσφατες από τις παλαιότερες εκτιμήσεις του RTT…”
 17. σελ. 101, στίχος 4 από επάνω: ...αύξηση του M” → το M με Courier
 18. σελ. 101, στίχος 8 από επάνω: “…δεδομένα. Σε αυτήν την περίπτωση ο παραλήπτης...” → “...δεδομένα. Κατόπιν ο παραλήπτης...
 19. σελ. 106, στίχος 5 από επάνω: ...βλέπουμε μία ένα κενό...” → “βλέπουμε ένα κενό...
 20. σελ. 112, στίχος 12 από επάνω: ...’Fragment Offset’...” → “...’Fragmentation Offset’…”
 21. σελ. 117, διορθώσεις στην γραμματοσειρά (όχι Courier παντού όπως τώρα στις πρώτες γραμμές)
 22. σελ. 119, στίχος 5 από κάτω: “...καταχωρήσεις... ...καταχωρίσεις…”
 23. σελ. 119, στίχος 4 από κάτω: “...καταχώρηση... ...καταχώριση…”
 24. σελ. 121, στίχος 14 από επάνω: “...καταχώρηση... ...καταχώριση…”
 25. σελ. 121, στίχος 4, 5, 11 και 15 από κάτω: “...καταχώρηση... ...καταχώριση…”
 26. σελ. 122, στίχος 10 από επάνω: “...καταχώρηση... ...καταχώριση…”
 27. σελ. 122, στίχος 15 από επάνω: “...καταχώρηση... ...καταχώριση…”
 28. σελ. 122, στίχος 21 και 23 από επάνω: “...καταχωρήσεις... ...καταχωρίσεις…”
 29. σελ. 122, στίχος 25 (2 φορές) και 26 από επάνω: “...καταχώρηση... ...καταχώριση…”
 30. σελ. 122, στίχος 14 από κάτω: ...παρατηρούμε ότι για να πάμε ότι η διεύθυνση...” → “…παρατηρούμε ότι η διεύθυνση...
 31. σελ. 122, στίχος 6 από κάτω: “...καταχώρηση... ...καταχώριση…”
 32. σελ. 122, στίχος 4 από κάτω: “...καταχωρήσεις... ...καταχωρίσεις…”
 33. σελ. 123, στίχος 1,3 και 6 από επάνω: “...καταχωρήσεις... ...καταχωρίσεις…”
 34. σελ. 123, στίχος 2 από επάνω: ...(195.251.211.x).,” → διαγραφή της τελείας μετά την δεξιά παρένθεση
 35. σελ. 123, στίχος 13 από επάνω: “…(Genmask)…” → “…(‘Genmask’)…“ και με Courier γραμματοσειρά
 36. σελ. 123, στίχος 3 από κάτω: “…(Gateway)…”→ “…(‘Gateway’)…” και με Courier γραμματοσειρά
 37. σελ. 124, στίχος 17 από επάνω: “…για κάθε πακέτο με ιδιωτική διεύθυνση IP προοριζόμενο για το Διαδίκτυο μετατρέπεται σε...” → “…σε κάθε πακέτο με ιδιωτική διεύθυνση IP προοριζόμενο για το Διαδίκτυο η ιδιωτική διεύθυνση μετατρέπεται σε...
 38. σελ. 125, στίχος 2 από επάνω: “…αποστολέα 192.168.1.5, ...” → ο αριθμός με Courier
 39. σελ. 127, στίχος 4 από επάνω στο καθαρό κείμενο: “…Mobile IP, όπως θα δούμε σε επόμενη ενότητα.” → “…Mobile IP.
 40. σελ. 128, στίχος 3 από επάνω: ...ως το ένα συμπλήρωμα...” → “...ως το 1-συμπλήρωμα...
 41. σελ. 128, στίχος 15 από επάνω: “…, θα υπάρχει ένα...” → “…, υπάρχει ένα...
 42. σελ. 129, στίχος 6 από επάνω: “…, αλλά τα στην περίπτωση...” → “…, αλλά στην περίπτωση...
 43. σελ. 129, στίχος 16 από επάνω: “…(host prefix)...” → “…(host suffix)...
 44. σελ. 130: “…(128 –nm)...” → “(128 – nm)
 45. σελ. 130: “…FC00::/7...και 2001:0::/28”→ με γραμματοσειρά Courier
 46. σελ. 133, Σχ. 5.12. Προσθήκη της λέξεως ‘Header’, όπως στις διαφάνειες
 47. σελ. 136, στίχος 9 από κάτω: “…διεπαφών” → ...διεπαφών.
 48. σελ. 140, αντικατάσταση Σχ. 6.1, με το ορθό από το αρχείο διαφανειών
 49. σελ. 142, στίχος 17 από επάνω: ...στο Σχ. 6.2.” → “...στο Σχ. 6.3.”
 50. Επίσης και αλλαγή του αριθμού στο αντίστοιχο Σχήμα.
 51. σελ. 143, στίχος 14 από επάνω: ...στο Σχ. 6.3.” → “...στο Σχ. 6.4.”
 52. Επίσης και αλλαγή του αριθμού στο αντίστοιχο Σχήμα.
 53. σελ. 144, στίχος 16 από κάτω: ...στο Σχ. 6.4.” → “...στο Σχ. 6.5.”
 54. Επίσης και αλλαγή του αριθμού στο αντίστοιχο Σχήμα.
 55. σελ. 145, στίχος 5 από επάνω: “…LANs0.” → “…LANs).”
 56. σελ. 146, στίχος 1 από κάτω: ...στο Σχ. 6.5.” → “...στο Σχ. 6.6.”
 57. Επίσης και αλλαγή του αριθμού στο αντίστοιχο Σχήμα.
 58. σελ. 147, στίχος 2 από επάνω: Το ‘Β’ με γραμματοσειρά Courier.
 59. σελ. 147, στίχος 1 από κάτω: ...στο Σχ. 6.6.” → “...στο Σχ. 6.7.”
 60. Επίσης και αλλαγή του αριθμού στο αντίστοιχο Σχήμα.
 61. σελ. 148, στίχος 1 από επάνω: ...στο Σχ. 6.6.” → “...στο Σχ. 6.7.”
 62. σελ. 148, στίχος 18 από επάνω: “…(Basic Server Set0”→ “…(Basic Server Set)”.
 63. σελ. 149, στίχος 5 από επάνω: ...στο Σχ. 6.7.” → “...στο Σχ. 6.8.”
 64. Επίσης και αλλαγή του αριθμού στο αντίστοιχο Σχήμα.
 65. σελ. 149, στίχος 3 από κάτω: ...(Hosr/Controller…” → “...(Host/Controller…)”
 66. σελ. 150, στίχος 4 από επάνω: ...στο Σχ. 6.8.” → “...στο Σχ. 6.9.”
 67. Επίσης και αλλαγή του αριθμού στο αντίστοιχο Σχήμα.
 68. σελ. 150, στίχος 4 από κάτω: ...στο Σχ. 6.9.” → “...στο Σχ. 6.10.”
 69. Επίσης και αλλαγή του αριθμού στο αντίστοιχο Σχήμα.
 70. σελ. 156, στίχος 5 από επάνω: ...’Buff-eredReader’,…” → “...BufferedReader’...
 71. σελ. 156, στίχος 9 από επάνω: “…<En-ter>…”→ “...<Enter>…”
 72. σελ. 156, στίχος 14 από επάνω: ...σύστημα, και την...” → “...σύστημα, χρησιμοποιεί και την...”. Επίσης: “…’loc-alhost’)…” → “…’localhost)’…”
 73. σελ. 156, στίχος 22 από επάνω: “…’\ n’.” → “...’\n’.”
 74. σελ. 159, στίχος 2 από κάτω: “…’send-Data’)…” → “...sendData)…”
 75. σελ. 161, διαγραφή της κεφαλίδος.
 76. σελ. 161, πρώτη παράγραφος από επάνω, στίχος 2: ...ένα μοντέλου του...” → “...ένα μοντέλο του...
 77. σελ. 162, στίχος 4 από επάνω: “…’trafe files’,…” → “...trace files’,...”
 78. σελ. 162, στίχος 11 από κάτω: “…κλπ. που...” → “...κλπ., που...”
 79. σελ. 163, στίχος 11 από επάνω. Εισαγωγή εσοχής γραμμής στην αρχή του στίχου.
 80. σελ. 163, μετά από την γραμμή κώδικα ‘proc test () { puts “Hello!”),’ απαιτείται μία κενή γραμμή. Στις λοιπές γραμμές έως και την ‘return’ ένα tab στην αρχή τους.
 81. σελ. 164,  στίχος 6 από κάτω: “…’tem-plate.tcl’)…” → “template.tcl’)…”
 82. σελ. 169, κάτω: “…’tem-plate.tcl’)…” → “template.tcl’)…”
 83. σελ. 177, στίχος 16 από επάνω: “…η περιοχές ‘x’,…” → “…οι περιοχές ‘x’,…”
 84. σελ. 178, στίχος 11 από επάνω: “...καταχώρηση... ...καταχώριση…”
 85. σελ. 178, στίχος 14 από επάνω: Hello ‘Hello’
 86. σελ. 178, στίχος 14 από κάτω: [MOY2008] [MOY08]
 87. σελ. 180, στίχος 6 από επάνω: “...κατάλληλης τιμή;... ...κατάλληλης τιμής…”
 88. σελ. 180, στίχος 5 από κάτω: “...δηλαδή κάθε... ...δηλαδή…”
 89. σελ. 181, πρώτη παράγραφος είναι πιο δεξιάαπό όσο θα έπρεπε.
 90. σελ. 181, στίχος 4 από κάτω: “…αποδεκτό, εάν το τρέχον...” → “…αποδεκτό∙ εάν το τρέχον… (αντί για κόμμα, άνω τελεία).
 91. σελ. 181, στίχος 3 από κάτω: “…τότε γίνεται απορρίπτεται...” → “…τότε απορρίπτεται…
 92. σελ. 182, στίχος 7 από επάνω: “…Fair-Queuing…” → “…Fair Queuing…”
 93. σελ. 185, στίχος 11 από επάνω: “…έως το συγκεκριμένο…”→ “…έως τον συγκεκριμένο…”

Επιστροφή