Αθανάσιος Πέρδος
 BSc, MSc

Τεχνολογία Επικοινωνιών 

Αρχική Επικοινωνία

Προσωπικές Πληροφορίες

Βιογραφικό

Δημοσιεύσεις

 

 

Μαθήματα

Πληροφορική Γυμνασίου

Πληροφορική Λυκείου

Τεχνολογία Επικοινωνιών

Ανάπτυξη Εφαρμογών

Keycert

Φυσική

Μαθηματικά

Υπολογιστικά Μαθηματικά

 

 

Links

Ιστοσελίδες Φίλων

Ελληνικά Πανεπιστήμια

Πύλες Εκπαίδευσης

Αγαπημένα

 

 

Για να αποθηκεύστε τα αρχεία .pdf στον υπολογιστή σας, κάντε δεξί κλικ πάνω στον υπερσύνδεσμο και αποθήκευση προορισμού ως.

Για να ανοίξετε και να διαβάσετε τα αρχεία .pdf θα χρειαστείτε το Adobe Reader

 

1o Κεφάλαιο

bullet

Διαφάνειες pdf

bullet

Ερωτήσεις Ανάπτυξης pdf

bullet

Ερωτήσεις Σωστού Λάθους (On - Line Test) html

bullet

Ερωτήσεις Συμπλήρωσης Κενού (On - Line Test) html

bullet

Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (On - Line Test) html

bullet

Ερωτήσεις Αντιστοίχησης( On - Line Test) html (1o)

bullet

Ερωτήσεις Αντιστοίχησης( On - Line Test) html (2o)

bullet

Απαντήσεις Ερωτήσεων zip

 

2o Κεφάλαιο

bullet

Διαφάνειες pdf

bullet

Ερωτήσεις Ανάπτυξης pdf

bullet

Ερωτήσεις Σωστού Λάθους (On - Line Test) html

bullet

Ερωτήσεις Συμπλήρωσης Κενού (On - Line Test) html

bullet

Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (On - Line Test) html

bullet

Ερωτήσεις Αντιστοίχησης( On - Line Test) html

bullet

Απαντήσεις Ερωτήσεων zip

 

3o Κεφάλαιο

bullet

Διαφάνειες pdf