ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΜΑΝΘΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
(τηλ.:2310/891893, FAX: 2310/891290, e-mail: manthou@uom.gr)

Αναπληρώτρια  Καθηγήτρια του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. B.Sc in Management and Administration, Louisiana State University, U.S.A., (1976), Δρ τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (1991) στα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης.

Τακτικό μέλος της Διεθνούς Εταιρείας Διαχείρισης Αποθεμάτων (International Society for Inventory Research), μέλος της Διεθνούς Εταιρίας SOLE (The International Society Of Logistics), αντιπρόεδρος επιστημονικής λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της SOLE παράρτημα Θεσσαλονίκης, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, μέλος της ελληνικής εταιρίας logistics και της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών (ΕΕΕΕ).

Ερευνητικά ενδιαφέροντα και δημοσιεύσεις στα εξής πεδία: ανάλυση, σχεδίαση και στρατηγική πληροφοριακών συστημάτων, συστήματα διαχείρισης αποθεμάτων, διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας (Supply Chain Management), πληροφοριακά συστήματα logistics, συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP Enterprise Resource Planning).