Ο Ιωάννης Κωνσταντάρας γεννήθηκε στη Νίκαια-Αττικής τον Οκτώβριο του 1976. Αποφοίτησε από το Μαθηματικό Τμήμα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 1999. Απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (MSc) στην Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα από το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το 2001, ενώ το 2006 απέκτησε διδακτορικό δίπλωμα από το ίδιο Τμήμα στο αντικείμενο «Έλεγχος και Διαχείριση Αποθεμάτων στην Αντίστροφη Εφοδιαστική Αλυσίδα». Από τον Ιούλιο του 2016 είναι Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, στο γνωστικό αντικείμενο "Επιχειρησιακά Μαθηματικά".
Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνονται η μαθηματική μοντελοποίηση και ανάλυση συστημάτων ελέγχου αποθεμάτων για την εφοδιαστική και αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα, ο προγραμματισμός και η διοίκηση παραγωγής και η μοντελοποίηση και βελτιστοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών.
Επιστημονικές του εργασίες έχουν δημοσιευθεί στα ακόλoυθα επιστημονικά περιοδικά: European Journal of Operational researchInternational Journal of Production Research, International Journal of Production Economics, International Journal of Systems Science, Computers & Industrial Engineering, Mathematical Problems in Engineering, IMA Journal of Management Mathematics and International Transactions in Operational Research.
Είναι Co-Editor του επιστημονικού περιοδικού International Journal of Systems Science: Operations & Logistics και έχει διατελέσει κριτής άρθρων σε υψηλού επιπέδου διεθνή επιστημονικά περιοδικά.