«Ψηφιακό» Κέντρο για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

                                                                                                               

Ψηφιακή επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών των Σ.Δ.Ε.

Ψηφιακός «όμιλος» των γραμματισμών: πρόκειται για ψηφιακό forum συζητήσεων. Μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι συνάδελφοι των Σ.Δ.Ε., ανεξαρτήτως ειδικότητας. Αν κάνετε κλικ εδώ, μπορείτε να εγγραφείτε στον «όμιλο» και να συμμετάσχετε στις ψηφιακές συνομιλίες.

 

Ψηφιακή «λέσχη» Πληροφορικής: πρόκειται για ψηφιακό forum συζητήσεων. Απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς των ΣΔΕ που διδάσκουν Πληροφορικό γραμματισμό. Αν κάνετε κλικ εδώ, μπορείτε να εγγραφείτε στον «όμιλο» και να συμμετάσχετε στις ψηφιακές συνομιλίες.

 

Ιστοσελίδες με ψηφιακό και άλλο περιεχόμενο

Κεντρική ιστοσελίδα για τον Πληροφορικό Γραμματισμό

Ιστοσελίδα με διδακτικό υλικό για το Γλωσσικό Γραμματισμό

Ιστοσελίδα με περιεχόμενο για όλους τους Γραμματισμούς

Ιστοσελίδα με περιεχόμενο για τον Αγγλικό-Αμερικανικό Γραμματισμό

Ειδικά θέματα Αριθμητικού Γραμματισμού

Μερικά θέματα που σχετίζονται με τον Κοινωνικό Γραμματισμό

Ιστοσελίδα με περιεχόμενο για τον Αισθητικό Γραμματισμό

Iστοσελίδες με ψηφιακό υλικό για διαθεματικές διδασκαλίες και δραστηριότητες

Tα νέα των Σ.Δ.Ε. Η σελίδα περιέχει ειδήσεις για τη ζωή των Σ.Δ.Ε.

 

Ενημέρωση για τα σεμινάρια

Αν κάνετε κλικ εδώ θα ενημερωθείτε για τα σεμινάρια 2007-2008.